CCTV cameras at EPEs (Decree No. 18/2021/ND-CP)

Regulation Guideline:

CCTV cameras at EPEs (Article 28a Decree No. 18/2021/ND-CP):

Areas at EPEs used to store goods such as warehouses, storage yards for raw materials, supplies, semi-finished products, finished products, machinery, equipment and other non-taxable goods must have CCTV cameras.

For other areas at EPEs which are arranged to produce and use goods such as factories, offices, canteens, etc., observation cameras are not required.

Ca-mê-ra giám sát tại DNCX:

Các khu vực tại DNCX được sử dụng để lưu giữ hàng hóa như kho, bãi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, máy móc, thiết bị và các hàng hóa không chịu thuế khác phải có ca-mê-ra quan sát; đối với các khu vực khác tại DNCX được bố trí để sản xuất, sử dụng hàng hóa như nhà xưởng, văn phòng, nhà ăn… thì không yêu cầu có ca-mê-ra quan sát theo quy định nêu trên.

(2687/TCHQ-TXNK dated June 1, 2021 on the implementation of Decree No. 18/2021/ND-CP)

About Admin

"Sharing Brings Happiness". I hope that the current information provided will help you in your effort to be better informed.

View all posts by Admin →

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of