Regulations on Sand Export in Vietnam

The government advocates not to export sand to foreign countries. Only silicon white and yellow sand can be exported if it meets the following two conditions:

1. Having an export contract signed with a foreign partner before September 15, 2017 and certified by the Ministry of Construction under the guidance in Official Dispatch No. 1589 / BXD-VLXD of July 3, 2018.

2. Satisfying the conditions on technical standards and export dossiers according to Circular 05/2019 / TT-BXD dated October 10, 2019.

XUẤT KHẨU CÁT

Chính phủ chủ trương không xuất khẩu cát ra nước ngoài. Chỉ có mặt hàng cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc được phép xuất khẩu nếu đáp ứng 2 điều kiện:

1. Có hợp đồng xuất khẩu đã ký với đối tác nước ngoài trước ngày 15/09/2017 và được Bộ Xây dựng xác nhận theo hướng dẫn tại công văn số 1589/BXD-VLXD ngày 03/07/2018.

2. Đáp ứng điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, hồ sơ xuất khẩu theo Thông tư 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of